wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie „Ponowny Start II” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dokumenty do pobrania

04 grudzień 2017

DOKUMENTY REKRUTACYJNE I DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE, MENTORING I SZKOLENIA:

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Oświadczenie

 

ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/OSOBĄ ZALEŻNĄ:

Regulamin

Wniosek

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE STAŻY ZAWODOWYCH:

Umowa o zorganizowanie stażu (wzór)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

Wzór wniosku urlopowego

 

PLAKAT

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ ZAWODOWY:

Wniosek

Oświadczenie

Wzór umowy użyczenia pojazdu

 

Załączniki do umowy w sprawie opieki nad stażystą